Hrvatska

TS-480SAT
  • TS-480SAT
  • TS-480SAT
  • TS-480SAT

Dodatne slike

TS-480SAT

HF/6m Bazno/Mobilni primopredajnik (100W / ugrađen Automatski Antena Tuner)


Ključne značajke

100 W RF izlaz i ugrađen ATU
16-Bit AF DSP i niveliranje - TX/RX
Odvojena LCD kontrolna jedinica i ugrađeni zvučnik, idealan za mobilnu instalaciju
Kontinuirani RX - 30 kHz do 60MHz
Ugrađena PSK31 kompatibilnsot
Ugrađen računalni COM ulaz
Ugrađena CW "Auto-Tune" funkcija
Opcionalni mehanički IF filteri