LICENSE FREE

Ručni primopredajnici za dizajniranje nove flote ili nadogradnja postojeće uz nebrojene mogućnosti.
  • PKT-23E

    UHF ručni primopredajnik – License Free UHF ručni primopredajnik – License Free

  • TK-3401DE

    UHF Digitalno / Analogni primopredajnik UHF Digitalno / Analogni primopredajnik

  • TK-3501E

    UHF Analogni primopredajnik UHF Analogni primopredajnik