TK-D200E2 / TK-D200GE2 // TK-D300E2 / TK-D300GE2

VHF_UHF analogno/digitalni ručni primopredajnik

TK-D200E2 / TK-D200GE2 // TK-D300E2 / TK-D300GE2

Opis

Frekvencijski raspon: VHF 136-174 _ UHF 400-470 MHz
Broj kanala: 64
DMR digitalni i analogni FM način rada na istom kanalu
Ugrađen GPS modul (samo G modeli)
Raster kanala:
  • Analogno 12,5, 20, 25 kHz
  • Digitalno 12,5 kHz
Radna temperatura : -30°C do +60°C
Izlazna snaga: VHF 1-5W _ UHF 1-4W
5-Tone signalizacija
Međunarodni zaštitni standard na otpornost: MIL810C,D,E,F,G & IP54/55