Hrvatska

POI (Točke interesa)

 
 
 

Osim standardnih informacija u kartama, nalaze se i interesne točke, Kenwood nudi mogućnost dodavanja vlastitih interesnih točaka. To možete preuzeti s posebnih web stranica. Korištenje programa POI Loader (besplatno preuzimanje s Garmin web stranice) i CD-ROM ili (mikro) SD memorijska kartica za prijenos POI-a.

Web lokacija:
- www.poihandler.com

Softver*:
- POIEdit
- POI Loader

Detaljan priručnik o tome kako dodati vlastite točke interesa i datoteku u nastavku.
- Priručnik (u .PDF)
- Poi.zip (Ažurirano: 01-06-2015)

Napomena: Zakoni koji se odnose na korištenje podataka brzine kamere nisu standardizirani u Europi. Provjerite je li upotreba takvih podataka legalna u zemlji u kojoj vozite. Primjerice, u Njemačkoj je uporaba takvih podataka tijekom vožnje zločin. Korištenje točaka interesa je na vašem vlastitom riziku. Kenwood nije odgovoran za bilo kakve nedostatke ili probleme uzrokovane upotrebom ovdje.

* Koristite softver treće strane na vlastiti rizik. Kenwood ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve nedostatke ili probleme uzrokovane uporabom ovog softvera.