Hrvatska

Jamstvo

1.

Kenwoodovo jamstvo vrijedi za sve dolje navedene zemlje na razdoblje od dvije godine od datuma prve isporuke.

2.

U slučaju da ovaj proizvod tijekom jamstvenog razdoblja ne funkcionira ispravno, ovlašteni Kenwood prodavač ili Kenwoodov ovlašteni servisni centar ("KASC") će ovaj proizvod napraviti funkcionalnim za svrhu za koje je dizajniran, bez naplate za rad i dijelova.

3.

Ovo jamstvo će se poštovati samo ako je originalni račun, jasan prijamni račun i / ili propisno isporučeni Jamstveni certifikat predstavljen Autoriziranom prodavaču ili KASC-u. Kenwood ima pravo odbiti besplatnu jamstvenu uslugu ako su informacije o takvoj dokumentaciji nepotpune ili nečitljive.

4.

Obveze distributera ograničene su na popravak (bilo s novim ili recikliranim dijelovima ili proizvodima) ili zamjena neispravnog proizvoda.

5.

Svi jamstveni popravci mora obavljati KASC. Popravke koje obavljaju neovlašteni servisni centri neće se nadoknaditi i ako takvi popravci naštete proizvodu, takva šteta neće biti pokrivena ovim jamstvom.

    -  

Ovo jamstvo ne obuhvaća niti jedan proizvod koji se koristi u bilo kojoj trgovini ili poslu ili koji se koristi u industrijske ili komercijalne svrhe;

    -  

Ovo jamstvo ne odnosi se na slučajeve koji nisu materijalni nedostaci ili izrade, a posebno ne pokriva;

    -  

Periodične preglede, prilagodbe, održavanje ili pretvorbe, kao i zamjena dijelova zbog normalnog trošenja;

    -  

Štete uzrokovane nesrećama, nemarom, izmjenama, uporabom dijelova koji nisu Kenwoodovi, nepravilnom uporabom, instalacijom ili pakiranjem;

    -  

Štete uzrokovane gromom, vodom, zrakom, ratnim djelovanjem, javnim smetnjama, pogrešnim naponskim naponom, pogrešnom ventilacijom ili bilo kojim drugim uzrokom izvan kontrole distributera;

    -  

Zvučnici koji su izloženi snazi većoj od one za koju su dizajnirani;

    -  

Proizvodi s izmijenjenim, izbrisanim, nedostajućim ili nečitljivim serijskim brojevima; i

    -  

Nepridržavanje bilo kakvih smjernica Uputa za korištenje, kao i bilo kakva upozorenja u predmetnom Priručniku (priručnicima) ili drugoj relevantnoj dokumentaciji.

6.

Distributer nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili bilo koju opremu koja se koristi u vezi s proizvodom.

7.

Ovo jamstvo nudi se svim osobama koje su zakonski dobile posjedovanje proizvoda u jamstvenom roku.

8.

Ovo jamstvo predstavlja jedini pravni lijek kupca. Tvrtka JVCKENWOOD ne snosi odgovornost za bilo kakav trošak popravka ili zamjene ili bilo kakvu štetu ili gubitak koji je izravno ili neizravno povezan s kvarom proizvoda.

9.

Ovo jamstvo odnosi se samo na proizvode kupljene u jednoj od dolje navedenih zemalja. Ostaje primjenjivo kada se nakon takve kupnje proizvod unosi u bilo koju drugu navedenu zemlju.

10.  

Ovo jamstvo je dodatak svim zakonskim ili drugim pravima kupca u skladu s primjenjivim zakonom. To ne utječe na jamstvene uvjete i uvjete dodijeljene kupcu u zemlji kupnje uz ovo jamstvo.