Hrvatska

Repair

U slučaju da uređaj tijekom jamstvenog razdoblja ne funkcionira pravilno, ovlašteni servisni centar Kenwood ("KASC") će ovaj proizvod omogućiti da ponovo radi u svrhe za koje je dizajnirana, bez naplate za rad i dijelove.

Obratite se lokalnom distributeru ili Kenwood distributeru za više informacija.